Верховна Рада захистила військовослужбовців, призваних із запасу за мобілізацією

Проведення у державі часткової мобілізації оголило цілу низку проблем, пов’язаних з соціально-правовим статусом військовослужбовців, призваних із запасу Збройних Сил України та інших створених відповідно до чинного законодавства військових формувань, їх соціальним та правовим захистом тощо.

Серед виявлених проблемних питань, що потребують негайного вирішення, - питання грошового забезпечення військовослужбовців, призваних із запасу для доукомплектування військових частин та інших військових організмів, деякі проблеми пенсійного забезпечення, питання збереження за призваними особами робочого місця за попереднім місцем роботу, призову на військову службу фізичних осіб-підприємців тощо.

Більшість з цих проблем знайшли своє відображення у Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації», ухваленому Верховною Радою України 27 березня.

Закон, зокрема, вносить зміни до таких законодавчих актів:

 

Закон України “Про військовий обов’язок та військову службу”

-                визначається правовий статус служби за призовом по мобілізації, що забезпечує військовозобов’язаним, призваним під час мобілізації: виплату грошового забезпечення на рівні військовослужбовців за контрактом; соціальний і правовий захист військовозобов’язаних та членів їх сімей на рівні військовослужбовців;

-                збільшується граничний вік перебування в запасі рядового, сержантського та старшинського складу до 50 років, молодшим офіцерам до          55 років;

-                забезпечено можливість призову на військову службу при мобілізації приватних підприємців без припинення їх підприємницької діяльності.

Закон України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та

осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ”

-                забезпечено виплату пенсій офіцерам запасу, призваним під час мобілізації; збереження розмірів пенсій офіцерам, які під час мобілізації будуть призначені на нижчі посади.

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”

-                порядок виконання військово-транспортного обов’язку визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Закон України “Про державну таємницю”

-                у разі виникнення кризової ситуації в державі, надання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, відповідним військовим організаційним структурам, а також допуск до державної таємниці громадянам України, які призиваються на військову службу, військовослужбовцям та працівникам військових організаційних структур надається у десятиденний термін.

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

-                у разі призову військовозобов’язаних на військову службу за призовом під час мобілізації, їм нараховується одноразова грошова допомога, яка буде виплачуватися на день демобілізації таких осіб.

Кодекс Законів України про працю

-                залишаються попередні робочі місця та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності за громадянами, які будуть призвані під час мобілізації на військову службу, на особливий період.

Леся, 01.04.2014 14:15Вибір редакції

Найпопулярніші новини