Відтепер посилено вимоги до нотаріальної таємниці

Сьогодні набувають чинності окремі зміни до Закону України «Про нотаріат».

З 1 грудня набувають чинності норми закону, які, зокрема, передбачають посилення вимог до рівня кваліфікації осіб, що мають намір займатися нотаріальною діяльність (нотаріуса, стажиста нотаріуса), покращення доступу громадян до нотаріальних послуг та їх якості, вдосконалення механізму допуску громадян до нотаріальної діяльності, зняття обмежень граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах тощо.

Так, наприклад, нова редакція закону розширює поняття «нотаріальна таємниця» і встановлює, що до цієї категорії відноситься будь-яка інформація, яка стала відома нотаріусу у процесі нотаріальної діяльності. За порушення цієї норми законом встановлюється відповідальність посадової особи, що не дотрималася вимог збереження таємниці. Зокрема, Закон встановлює, що нотаріус не може давати свідчення у суді, якщо йдеться про дотримання нотаріальної таємниці.

Закон обмежує доступ до інформації, яка вважається нотаріальною таємницею, посадових осіб різних відомств. Так, Державна податкова адміністрація відтепер може отримати інформацію щодо сум, вказаних у нотаріальних договорах, лише надіславши до нотаріуса обґрунтований запит. На вимогу суду, прокуратури, слідства довідки та документи можуть видаватися нотаріусами лише у зв‘язку з цивільними, кримінальними, адміністративними, господарськими справами, що знаходяться у провадженні, з обов‘язковим указанням номера справи та засвідчені гербовою печаткою.

Також, новою редакцією Закону позбавлені права посвідчувати довіреності засвідчувати вірність підписів на документах, копій документів посадові особи органів місцевого самоврядування.

Посилено вимоги до кваліфікації осіб, що здійснюють нотаріальну діяльність.

Так, з 1 грудня 2008 року набувають чинності норми щодо кваліфікаційної комісії нотаріату та порядку її роботи; вимог до особи, яка може бути стажистом нотаріуса; прав стажиста нотаріуса; нотаріального діловодства і звітності; організації роботи державних нотаріальних контор; реєстрації приватної нотаріальної діяльності; робочого місця (контори) приватного нотаріуса; печатки приватного нотаріуса; страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса; заміщення приватного нотаріуса; підстав та порядку зупинення та припинення діяльності приватного нотаріуса; перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріуса та виконання ним правил нотаріального діловодства; строків вчинення нотаріальних дій; підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів; витребування відомостей і документів , необхідних для вчинення нотаріальної дії; вимог до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії; відмови у вчиненні нотаріальних дій; оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні; заходів, що вживаються нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства; реєстрації нотаріальних дій тощо.

Разом з тим, залишається такою, що не набула чинності, норма закону щодо зрівняння у повноваженнях державних і приватних нотаріусів, зокрема щодо оформлення спадкових справ. Ця норма набирає сили з 1 червня 2009 року. З цієї ж дати набирає сили норма щодо установлення Кабінетом Міністрів України зразку, опису, порядку витрачання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів.Прес-служба Мін’юсту


old_editor, 01.12.2008 19:23Фоторепортажі

Вибір редакції

Найпопулярніші новини