Ведено в обіг ювілейну монету "850 років м. Снятину"

Національний банк України, продовжуючи серію "Стародавні міста України", уводить в обіг 26 червня 2008 р. ювілейну монету "850 років м. Снятину" номіналом 5 гривень, присвячену мальовничому місту старовинного Покутського краю, розташованому на лівому березі р. Прут - місту Снятину - районному центру Івано-Франківської області. Снятин уперше згадується в 1158 році як місто Галицького князівства (Іпатіївський літопис), у 1448 році місту надано Магдебурзьке право.

Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості -

"спеціальний анциркулейтед", маса - 16,54 г, діаметр - 35,0 мм,

тираж - 45 000 штук. Гурт монети - рифлений.

На аверсі монети зображено вершника - воєводу Костянтина

Сірославовича - засновника міста, праворуч і ліворуч від якого -

стилізований покутський орнамент, угорі - малий Державний Герб України та напис НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК УКРАЇНИ, унизу - 5 ГРИВЕНЬ/2008, логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети розміщено стилізовану композицію, ліворуч -

міську ратушу, герб міста та праворуч - архітектурний фрагмент ратуші зі скульптурою орла, над яким напис - СНЯТИН, а нижче - 850/РОКІВ.

Художник і скульптор - Святослав Іваненко.

Ювілейна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним

засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для переказів.

Джерело: Нормативні акти України
old_editor, 02.07.2008 03:37Фоторепортажі

Вибір редакції

Найпопулярніші новини