В Івано-Франківську відбудеться «Тріумф десятиліття»

29 березня в Івано-Франківському облмуздрамтеатрі відбудеться щорічна церемонія вшанування лідерів економічного прогресу міста «Тріумф десятиліття», організатором якої виступає виконавчий комітет Івано-Франківської міськради. Акція «Тріумф» проводиться задля виявлення кращих практик і позитивних тенденцій у сфері розвитку підприємництва, а також з метою відзначення та нагородження суб'єктів підприємницької діяльності у найрізноманітніших галузях економіки за підсумками їхньої роботи у попередньому році.

Акція вшанування лідерів економічного прогресу міста «Тріумф» цього року буде ювілейною, десятою. Тому дещо змінено підхід до визначення переможців. Проведена відповідна робота з розробки критеріїв визначення переможців (опубліковані в газеті Західний кур’єр та на офіційному сайті міста). Ведеться робота над створенням ювілейного буклету, в якому планується представити (з фотографіями) переможців акції «Тріумф» за 2003-2012 роки та фільму «Переможці «Тріумф» 2003-2011 роки». Будуть виготовлятись відеоролики про переможців десятиріччя.

Для визначення переможців та з метою всебічного охоплення і врахування специфіки діяльності у різних сферах, напрямах економіки міста розпорядженням міського голови затверджено склад конкурсної комісії. Зокрема, до складу конкурсної комісії увійшли представники Івано-Франківської торгово-промислової палати, регіональної Спілки промисловців та підприємців, Українсько-Канадського бізнес-центру, громадських організацій підприємців, Ради підприємців Дорадчої ради при міському голові, Державної податкової інспекції в м. Івано-Франківську; представники депутатського корпусу міської ради, члени виконавчого комітету міської ради.

Критерії для претендентів на перемогу у номінаціях акції «Тріумф десятиліття»

Загальні критерії :

Відсутність заборгованості до бюджету станом на 01.01.2013р.

Відсутність заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.01.2013р.

 

   №   п/п

Назва номінації

Критерії вибору переможців

1.

 

 

Інвестиція десятиліття

Обсяг вкладених інвестицій за останніх десять років

Додатково створено робочих місць за роки залучення інвестицій

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за 2012 рік

Обсяг  реалізованої інноваційної продукції за 2012 рік

2.

Місцева марка десятиліття

Участь у виставкових  та рекламних заходах, отримані відзнаки та нагороди протягом десяти років

Частка вартості реалізації продукції з місцевою маркою за 2012 рік

Сума податків, сплачених до місцевого бюджету за 2012 рік

Період присутності місцевої марки на ринку

3.

Керівник-лідер, реформатор десятиліття

Наявність чіткої стратегії розвитку підприємства (опис та  обгрунтованість проектів розвитку) та  стан її реалізації

Динаміка розвитку підприємства в обсягах реалізації та рівні заробітної плати

Кількість додатково створених робочих місць на підприємстві за останні 5 років

4.

Підприємство високих технологій

Сума коштів, спрямованих на оновлення виробництва за останні 5 років

Використання міжнародних стандартів (ISO 2000,  ISO 9000,9001)

Частка від реалізації інноваційної продукції у загальній сумі реалізації продукції за 2010-2012 роки

Власні технологічні розробки

5.

 

 

 

 

6.

Експортер десятиліття

 

 

 

Питома вага вартості експортованої продукції до загального обсягу реалізованої протягом останні 10 років

Спрямованість експортних операцій (готова продукція, напівфабрикат, сировина),%

Кількість країн, в які здійснюється експорт продукції підприємства в 2010-2012 роках

Будівельна компанія десятиліття

Середньооблікова чисельність штатних працівників, чол.

Сума податків, сплачених до бюджетів усіх рівнів у 2012р., (тис.грн.)

Обсяг введених в експлуатацію площ протягом 2003-2012рр., кв.м;:

- житла;

- площ комерційного призначення;

Обсяг виконаних будівельних робіт (за виключенням будівництва житла та площ комерційного призначення)(кв.м.)

7.

Найбільший платник податків десятиліття до місцевого бюджету

Сума податків, сплачених до місцевого бюджету протягом 2003-2012рр., тис.грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

Розмір середньомісячної заробітної плати за 2012 рік, грн.

8.

Краще підприємство десятиліття в малому бізнесі

Період роботи на місцевому ринку 

Розмір середньомісячної заробітної плати одного працюючого у 2012 році, грн. 

Кількість створених нових/додаткових робочих місць впродовж останніх років

Сума сплачених податків (зборів, обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів у 2012 році, тис.грн.

Впровадження передових технологій (коротко описати) 

9.

Заклад торгівлі десятиліття

Період роботи на місцевому ринку.

Сума податків та зборів, сплачених до місцевого бюджету за 2012 рік (тис.грн.)

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого у 2012 році (грн.)

Співпраця з місцевими товаровиробниками та обсяг реалізації даних  товарів  за 2012 рік

Кількість створення робочих місць за останні роки

10.

Заклад ресторанного господарства десятиліття

Сума податків та зборів,  сплачених до місцевого бюджету за 2012 рік (тис.грн.)

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого у 2012 році (грн.)

11.

Краще туристичне підприємство десятиріччя

 Кількість обслужених туристів за 2012рік

 Сума податків та зборів до місцевого бюджету за 2012         рік, (тис.грн)

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого у 2012 році (грн.)

 Кількість обслужених екскурсантів у 2012 році

12.

Місто-партнер десятиріччя з питань міжнародної співпраці

Кількість розроблених спільних проектів міжнародної технічної допомоги

Кількість реалізованих спільних проектів міжнародної технічної допомоги

Загальна сума грантових коштів, залучених протягом десятиріччя

Кількість двосторонніх проектів з питань економічної, культурної, спортивної, медичної співпраці за десятиріччя

Кількість дітей, які відпочили за організації міст- партнерів за останні десять років

13.

Соціально-відповідальне підприємство десятиріччя

Обсяг соціальних інвестицій

Розвиток персоналу, охорона праці і здоров’я

Охорона навколишнього середовища і ресурсозбереження

Підтримка добросовісної ділової практики і етичної поведінки

Програми розвитку міської громади

Благодійність і меценатство

Створення та підтримка власних спортивних та культурно-мистецьких колективів

 

Леся, 04.03.2013 08:52Фоторепортажі

Вибір редакції

Найпопулярніші новини