Рейтинг загроз: динаміка

Згідно з результатами дослідження, проведеного у липні 2012 року, п’ятірку найбільших загроз для країни формують: ріст безробіття (назвали 44% респондентів), економічний занепад країни (41%), свавілля влади (25%), деградація населення (20%) та погіршення медичного забезпечення (20%).

Далі у рейтингу загроз: екологічні катастрофи (17%), ріст злочинності (16%), знецінення гривні (15%), розкол країни (13%), можлива втрата Незалежності (11%) та масова міграція українців закордон (10%).

Менше 10% опитаних вважають, що Україні загрожує погіршення рівня освіти,  демографічна криза, антиконституційний переворот, загроза громадянської війни, втрата контролю над українською ГТС. Близько 3% вважають, що Україні загрожує військова загроза з боку Росії та тероризм, 1% бояться військової загрози з боку Заходу.

Лише 3% опитаних українців не відчувають жодних з наведених загроз.

 

ТЕНДЕНЦІЇ:

      Фіксується зменшення побоювань громадян щодо економічних загроз.

      Так, порівняно з попереднім дослідженням (березень 2011 року) серед громадян України відчутно зменшилось відчуття загрози економічного занепаду (з 53 до 41%). Тенденція притаманна для усіх регіонів.

      Також дещо зменшились побоювання щодо росту безробіття (з 47 до 44%), хоча  в Центрі та на Донбасі відчуття загрози навпаки зросло, а також всюди, крім Заходу, зменшились страхи щодо знецінення  гривні (з 23 до 15%).

      Натомість зросло відчуття загрози погіршення медичного обслуговування (з 15 до 20%), особливо в Центрі, на Півдні та Донбасі. Також зросли побоювання щодо екологічних катастроф (з 13 до 17%), росту злочинності (з 13 до 16%), свавілля влади (з 23 до 25%) та деградації населення (з 18 до 20%).

      За більш ніж рік майже у 1,5 рази зросли побоювання громадян щодо розколу країни (з 9 до 13%), причому як на Заході (з 8 до 18%), так і на Сході (з 5 до 13%) країни; як прихильники Об’єднаної опозиції (16%), так і КПУ (16%). Також дещо зросли побоювання щодо можливої втрати Незалежності України (з 9 до 11%) і також як на Заході (з 21 до 28%), так і на Сході (з 4 до 9%). При цьому зменшилось відчуття загрози громадянської війни і зросли – щодо антиконституційного перевороту.

      Росту безробіття більше інших бояться прихильники партії «Україна – Вперед!» та «невизначені», економічно занепаду – Батьківщини та КПУ. Свавілля влади – Батьківщини та Свободи, деградації населення – Свободи і КПУ, погіршення медичного забезпечення – прихильники Партії регіонів та партії «Україна – Вперед!», екологічних катастроф – Партії регіонів, знецінення гривні та масової міграції українців за кордон – прихильники УДАРу, погіршення рівня освіти та демографічної кризи – партії «Україна – Вперед!».

      Кожен тертій прихильник Свободи вважає, що Україні загрожує втрата Незалежності, кожен шостий – загроза громадянської війни та антиконституційний переворот, кожний десятий – військова загроза з боку Росії. Загрозу тероризму найбільше відчувають прихильники партії «Україна – Вперед!».

Кожен десятий прихильник Партії регіонів вважає, що Україні нічого не загрожує
Леся, 07.08.2012 10:21Фоторепортажі

Вибір редакції

Найпопулярніші новини