Більша половина тролейбусів Івано-Франківська експлуатуються понад 20 років, хоча термін їх придатності 15 — КРУ

В зв’язку з економічною кризою, яка з’їдає реальні доходи та заощадження простих громадян актуальним як ніколи в умовах міста є питання забезпечення їх міським транспортом. Основним підприємством, що виконує роль соціального транспорту у м. Івано-Франківську є ДКП «Електроавтотранс», однак останнім часом воно втрачає свої позиції на ринку пасажирських перевезень.

Для встановлення причин зменшення обсягів перевезень та факторів, які спричиняють дану ситуацію КРУ в Івано-Франківській області проведено аудит фінансово-господарської діяльності ДКП «Електроавтотранс» за 2007-2008 роки та І півріччя 2009 року.

В ході аудиту встановлено, що починаючи з 2000 року кількість перевезених підприємством платних пасажирів зменшилась у 2,3 рази.

Основними причинами зменшення обсягів наданих послуг є підвищення рівня конкуренції зі сторони інших перевізників та не оновлення автобусно-тролейбусного парку підприємства, що негативно впливає на якість наданих послуг.

Так за даними відділу транспорту та зв’язку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради для здійснення пасажирських перевезень у місті діє 9 тролейбусних маршрутів та 55 автобусних маршрутів, із них 2 автобусні маршрути обслуговуються ДКП «Електроавтотранс».

Аудитом встановлено, що із діючих 54 автобусних маршрутів, що обслуговуються іншими перевізниками – 5 маршрутів дублюють маршрути руху тролейбусів на 100 %, 14 маршрутів — від 75 до 100 %, 22 маршрути – від 50 до 75 %, 12 маршрутів – від 25 до 50 % і тільки 1 маршрут – до 25 %.

Внаслідок дублювання іншими перевізниками окремих ділянок маршруту на всіх маршрутах руху тролейбусів Підприємство втратило розрахунково платних пасажирів у 2007 році в кількості 5419,5тис. осіб та у 2008 році 5894,3тис.осіб, що призвело до втрати доходів відповідно на суму 3272,0тис.грн. та 4420,7 тис. грн.

Слід зазначити, що з 46 тролейбусів, які перебувають на балансі підприємства 54 % експлуатуються більше як 20 років, тоді як нормативний термін експлуатації для тролейбусів становить – 15 років.

Вищенаведене свідчить про те, що рухомий склад тролейбусів потребує значного оновлення яке не здійснюється через відсутність джерел фінансування (кошти місцевого та державного бюджетів) та власних обігових коштів.

Прес-служба КРУ в Івано-Франківській області

old_editor, 21.12.2009 14:14Фоторепортажі