В області відновлюється динаміка економічного зросту

В області спостерігається поступове відновлення позитивної динаміки економічного зростання.

Принаймні так вважають у обласному фінуправлінні.

Згідно звіту за 11 місяців 2010 року, в області спостерігається зростання обсягів промислового виробництва. Так, якщо за 9 місяців п.р. індекс промислового виробництва становив 89,2 відсотки, то за 10 місяців він становив 92,4 відс. При цьому, у жовтні цього року обсяги виробництва зросли у порівнянні з попереднім місяцем на 30 відсотків.

З початку року зростання виробництва досягнуто на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості (на 67,9 відс.), машинобудування (на 15,1 відс.), целюлозно-паперового виробництва (на 7,8 відс.), з оброблення деревини та виробництва виробів з неї (на 1,2 відс.). При збереженні таких тенденцій очікуємо на кінець 2010 року зростання обсягів промислового виробництва на 2,0 відсотки.

Загальне виробництво продукції сільського господарства у січні –  жовтні поточного року залишилося на рівні відповідного періоду минулого року, в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах зросло на 13,2 відс., у господарствах населення зменшилось на 3,0 відсотки.

Очікується, що за підсумками 2010 року обсяг виробництва продукції сільського господарства залишиться на рівні 2009 року (100,1 відс.).

В області активізувалась інвестиційна діяльність. Обсяг інвестицій в основний капітал за січень-вересень 2010 року зріс на 22,1 відс. до відповідного періоду 2009 року, і склав 2651,9 млн.грн. Найбільшу частку капіталовкладень (41 відс. або 1088,5 млн.грн.) спрямовано у розвиток промисловості, обсяги яких порівняно з відповідним періодом 2009 року зросли на 8,5 відсотка.

Спостерігається пожвавлення житлового будівництва, інвестиції у яке зросли у 2,3 раза і склали 899,7 млн.грн. За 9 місяців поточного року введено  в експлуатацію 357,307 тис.кв.м житла, що у 2,2 раза більше, ніж за відповідний період минулого року.
Інвестування економіки області сприяло завершенню будівництва значної кількості об’єктів соціальної сфери та виробничого призначення. Зважаючи на значне зростання темпів інвестування у житлове будівництво, промисловість та інші види економічної діяльності, за підсумками 2010 року очікується зростання  обсягу інвестицій в основний капітал на 10,1 відсотка.

Обсяг залучених в економіку області прямих іноземних інвестицій станом на 1 жовтня 2010 року склав 550,5 млн.дол.США.

Поступове відновлення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, певне пожвавлення кредитування вплинуло на показники зовнішньої торгівлі. За січень-вересень 2010 року обсяги експорту та імпорту товарів області збільшилися на 31,4 відс. та у 2 рази і склали відповідно 299,8 та 343,0 млн.дол.США. Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі області змінилося на від’ємне та склало 43,2 млн.дол.США. До кінця року очікується зростання експорту на 19 відсотків.

Оборот роздрібної торгівлі за січень-жовтень 2010 року досяг 10778,9 млн. грн., що на 4,0 відс. більше обсягу відповідного періоду 2009 року. За підсумками року очікується зростання обороту роздрібної торгівлі до 12137,3 млн.грн. або на 1,1 відсотка.

Індекс споживчих цін в області за 11 місяців 2010 року склав 107,6 відс. і є нижчим, ніж у державі (108,2 відс.). Впродовж листопада ц.р. ціни на продукти харчування подорожчали в області на 0,1 відс., що також не перевищило загальнодержавного показника. На 30 листопада 2010 року середні роздрібні ціни на товари, за якими ведеться спостереження, крім цін на цукор та хліб житньо-пшеничний (де перевищення склали відповідно 5 коп. та 1 коп.) є нижчі або рівні середнім в Україні.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих в економіці області, у січні – жовтні  2010 року склала 1894 грн., що на 20,9 відс. більше, ніж у січні – жовтні 2009 року. Враховуючи зростання мінімальної заробітної плати на кінець року очікується доведення розміру середньомісячної заробітної плати до  1900 грн.
За попередніми даними сума невиплаченої заробітної плати скоротилася з початку року на 15,4 відсотка і на 1 грудня п.р. складає 7,8 млн. гривень. Здійснення ряду заходів з погашення боргів із виплати заробітної плати, зокрема, щоденного контролю за погашенням заборгованості кожним економічно активним підприємством-боржником, щотижневого моніторингу в розрізі районів та міст обласного підпорядкування та інших, дозволить скоротити на кінець 2010 року борги із виплати заробітної плати до 5,1 млн. грн.

Позитивними тенденціями характеризується і зареєстрований ринок праці області. На 1 грудня 2010 року кількість безробітних громадян становила  15225 осіб, що на 2238 осіб менше, ніж на 1 грудня  2009 року. За 11 місяців п.р. працевлаштовано 27475 незайнятих громадян. Рівень працевлаштування  склав 46,4 відс. проти 33,4 відс. за відповідний період минулого року. Протягом січня-листопада 2010 року в області створено 27929 нових робочих місць, річне завдання виконано на 105,2 відсотка.

Леся, 30.12.2010 13:38

Loading...
Loading...