Проект рішення про обласний бюджет на 2011 рік

                                                        УКРАЇНА

                               ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

                                       Шосте демократичне скликання

                                                       (Друга сесія)

 

                                                       РІШЕННЯ

 

від    

м. Івано-Франківськ    

        

Про обласний бюджет

на 2011 рік

 

Обласна рада

вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2011 рік у сумі 2002607,1 тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1948355,8 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 54251,3 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 4576,8 тис. гривень (додаток 1).

1.1. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2011рік належать:

-       25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України;

-       50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

-       50 відсотків збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення), що зараховується до обласного бюджету користувачами води за місцем її забору;

-       50 відсотків платежів за користування надрами загальнодержавного значення;

-       плата за використання інших природних ресурсів;

-       плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються обласними державними адміністраціями;

-       плата за ліцензії та сертифікати, що зараховуються до обласного бюджету ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

-       плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

-       плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

-       плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

-       плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців);

-       плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

-       плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до обласного бюджету ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

-       плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

-       податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (засновником яких є обласна рада);

-       частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету – в розмірі 15 відсотків, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств;

-       плата за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);

-       штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів обласного бюджету;

-       надходження від орендної плати за користування майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

-       концесійні платежі щодо об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (крім платежів, визначених пунктом 5 частини другої статті 69 Бюджетного кодексу України);

-       кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозицій до конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів обласного бюджету;

-       кошти, отримані від учасникапереможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів обласного бюджету;

-       80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок обласного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

-       інші платежі, що підлягають зарахуванню до обласного бюджету відповідно до статті 66 та частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України;

-       дотація вирівнювання з державного бюджету;

-       додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів;

-       субвенції з державного бюджету на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу;

надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я;

фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз;

збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування у зв’язку із закінченням строку повноважень;

-                     інші субвенції з місцевих бюджетів.

1.2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2011 рік є:

-                                        надходження до бюджету розвитку обласного бюджету (визначені у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України), які включають:

дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є спільна власність територіальних громад сіл, селищ, міст області;

кошти від відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

кошти від повернення кредитів, які надавались з обласного бюджету до набрання чинності цим Кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними;

-       30 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу у разі реєстрації транспортних засобів на території м.Івано-Франківська та 50 відсотків у разі їх реєстрації на території сіл, селищ, міст області;

-       25 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

-       концесійні платежі щодо об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (які мають цільове спрямування згідно із законом);

-       20 відсотків екологічного податку;

-       20 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

-       Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету;

-       відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом, що надається з обласного бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

-       субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм (проектів);

-       субвенції з державного бюджету:

на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»;

-       інші субвенції з місцевих бюджетів.

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2011 рік у сумі 2001478,1 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1915021,5 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету 86456,6 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 32209,3 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і відповідний дефіцит спеціального фонду обласного бюджету, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку, згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень.   

5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік згідно із додатком 5 до цього рішення:

а) субвенції з державного бюджету:

-   на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 986180,9 тис. гривень;

-   на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 166324,8 тис. гривень;

-   на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 8535,0 тис. гривень;

-   на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 35501,8 тис. гривень;

-   на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 2551,5 тис. гривень;

- на збереження середньої  заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень в сумі 4130,1 тис. гривень;

-   на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 1766,0 тис. гривень.

б) субвенції з обласного бюджету:

-   на надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 893,7 тис. гривень;

-   на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій в сумі 309,5 тис. гривень;

-   на пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 521,0 тис. гривень;

-   на фінансову підтримку засобів масової інформації в сумі 750,0 тис. гривень.

Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України дозволити обласній державній адміністрації у міжсесійний період здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій:

-   з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій і допомоги населенню в межах загального обсягу таких субвенцій;

- наданих з обласного бюджету між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів видатків, які проводяться за рахунок відповідної субвенції.

6. Установити на 2011 рік згідно з додатком 6 до цього рішення:

-       обсяги повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 1411,0 тис. гривень;

-       обсяги надання кредитів з обласного бюджету в сумі 2540,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду бюджету – 1125,0 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 1415,0 тис. гривень.

7. Обласній державній адміністрації здійснити пооб’єктний розподіл бюджету розвитку обласного бюджету за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального та дорожнього господарства, у двомісячний термін після затвердження рішення про обласний бюджет на 2011 рік та подати його на затвердження обласної ради.

Використання коштів бюджету розвитку здійснюється відповідно до пункту 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2011 рік в сумі 1000,0 тис. гривень. Рішення про виділення коштів з цього фонду відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України приймаються обласною державною адміністрацією.

9. Затвердити такий перелік захищених статей  видатків загального фонду обласного бюджету на 2011 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

10. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних цільових програм на загальну суму 63962,0 тис. гривень (додаток 7).

11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету головне фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань...

Леся, 29.12.2010 17:54

Loading...
Loading...